Задръжте курсора на изображението, за да го увеличите.

Грейни смит

Дърво:  Дървото е умерено растящо. Короната е широка, обратнопирамидална, рядка. Скелетните клони излизат под остър ъгъл. Пробудимостта на пъпките е слаба, а разклоняемостта умерена, поради което основата на клоните силно се оголва. 

Цъфтеж:  Средно късен.

Срок на зреене:  20 - 30 Октомври.

Тегло:  180 - 200 гр.

Произход:  Случайно семеначе, открито в Австралия. У нас е внесен през 1969г. Основен стандартен сорт с голяма перспектива за развитие у нас.

Характеристика:  Месото е белезникаво, плътно, дребнозърнесто, сочно, сладко, слабо възкисело, с лек аромат, приятно освежаващо, с добро до много добро качество. Слабо чувствителен е на струпясване и средно-чувствителен на брашнеста мана.

Манипулация и транспорт:  Плодовете понасят добре транспорт и манипулация. При обикновени условия се съхраняват до края на март, а в хладилници - до май-юни. Трябва да се отглежда на места с продължителна и топла есен.


Напишете коментар

Забележка:

Powered by Abantecart eCommerce Solution